Doelgroepen
FileMaker is de aangewezen oplossing:
·       Indien het bestaande bedrijfsproces verloopt via spreadsheets of op papier.
·       Om opzoekingen te doen via het bestaande bedrijfsysteem en data-uitwisseling door te voeren (synchronisaties).
·       Voor opvolging, analyse en rapportering van data.
·       Om oplossingen te verschaffen op het gebied van het verloop van de werkprocessen binnen het bedrijf (administratief lean management, Six Sigma, enz.)
·       Indien er automatiseringsbehoefte bestaan betreffende repetitieve en vervelende handelingen, moeilijke berekeningen, enz.
 
Projectmanagement
Ons project ontstaat doormiddel van een open dialoog, zonder taboes tussen de klant en DATASESSION.
Technisch dient het project (eenvoudig) uitvoerbaar te zijn. Het mooie in krachtige, robuuste beheersprogramma’s is dikwijls de eenvoud.
De investering dient steeds afgewogen tegenover de “winst” die het eindresultaat zal afleveren.
Projectmanagement in uitvoering bestaat uit het opvolgen en uitvoeren van het stappenplan (hierna omschreven).
 
Werkwijze
Het stappenplan:
·       Analyse van de behoefte.
·       In kaart brengen van de bestaande dataflow.
·       Voorstel tot integratie in een centrale databank omgeving.
·       Ontwikkeling ter plaatse in samenwerking met de eindgebruikers (bijsturen, testen).
·       Installatie, opleiding en opvolging.
De praktijk leert dat een databaseontwikkeling in uitvoering de vraag doet ontstaan naar nog meer functionaliteit.
Kleine aanpassingen van het oorspronkelijke plan kunnen “on the spot” uitgevoerd worden.
De vragen naar grotere aanpassingen of uitbreidingen van de functionaliteit dienen deel uit te maken van een nieuw stappenplan.
 
Voorbeelden van ontwikkelingen
Enkele voorbeelden van ontwikkelingen zijn:
·       ERP systemen (enterprise resource planning)
·       CRM systemen (customer relation management)
·       Online enquete systemen
·       Facturatie / stock verwerking systemen
·       Planning systemen voor de medewerkers en machines
·       Applicatie voor het beheer van gebouwen en bewoners
·       Beheer van bewoners, medicatie, verzorging, ... voor een rust en verzorgingstehuis.
·       Leasing/vlootbeheer
·       Beheer programma’s voor verzekeringsmakelaars, de vastgoed sector, boekhoudkantoren…..